Werkbank Academische vaardigheden


3. Redeneren op basis van voorbeelden

Een auteur kan een bewering rechtvaardigen door een of meer voorbeelden te geven. Daarbij maakt hij of zij eigenlijk gebruik van een inductief redeneerschema. De gedachte is immers ook hier dat het aangeleverde voorbeeld (dat dus een enkel geval of op zijn hoogst een paar gevallen representeert) een generalisering rechtvaardigt.

Bij de evaluatie van een argumentatie op basis van voorbeelden kun je de volgende evaluatievragen stellen:

  • Zijn er redenen om aan de juistheid van het geleverde voorbeeld te twijfelen?
  • Zijn de voorbeelden wel typerend voor de klasse of het soort waar de bewering over gaat?
  • Zijn er geen tegenvoorbeelden die de bewering zouden kunnen ondergraven?

Verder lezen: Redeneren op basis van analogie       Terug naar de index van redeneerschema's