Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Informatie zoeken > Beeldmateriaal

Zoeken naar beeldmateriaal

Op het Internet is een enorme hoeveelheid gedigitaliseerd beeldmateriaal beschikbaar. De meeste zoekmachines bieden aparte facilteiten voor het zoeken naar afbeeldingen (zie b.v. Google afbeeldingen). Daarnaast bestaan er ook speciale zoekmachines voor afbeeldingen (zoals picsearch). Voor bepaalde doeleinden zullen dergelijke systemen volstaan, zeker als je gebruik maakt van de specifieke zoekmogelijkheden die ze bieden. Omdat door de zoekmachines geen controle plaatsvindt op herkomst en kwaliteit van de gevonden afbeeldingen (zie ook de rubriek Informatie beoordelen > Beeldmateriaal), zullen de resulaten voor veel doeleinden echter onbetrouwbaar en/of onvoldoende zijn. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval als je zoekt naar  afbeeldingen van kunsthistorische objecten.

We raden daarom aan om dergelijk beeldmateriaal bij voorkeur te zoeken via websites die zijn gespeciliseerd in het aanbieden en/of ontsluiten van afbeeldingen met betrekking tot het onderwerp dat je zoekt. Meestal gaat het daarbij om zgn. beeldbanken. Voorbeelden hiervan zijn de Web Gallery of Art (een beeldbank voor Europese schilder- en beeldhouwkunst van de 12de tot het midden van de 19de eeuw waarin alle stijlen uit die periode zijn vertegenwoordigd; bevat in totaal circa 17.500 reproducties), de beeldbank van de National Portrait Gallery in Londen (120.000 portretten van beroemde Britse mannen en vrouwen van de 16e eeuw tot heden), de historische fotocollectie en kaartencollectie van het Nationaal Archief en de Beeldbank Noord-Holland (ontsluit afbeeldingen van vrijwel alle archieven en vele historische verenigingen in Noord-Holland; het gaat daarbij om oude foto's, prentbriefkaarten, tekeningen, prenten en kaarten van plaatsen en gebeurtenissen in Noord-Holland, van de 16e eeuw tot heden.).

Overzichten van dergelijke beeldbanken en andere relevante kun je vinden op betrouwbare portals, zoals de Webbronnen Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA. N.B. Je kunt hier onder "Eenvoudig zoeken" woorden als Beeldbank, Beeldbanken, Beeldmateriaal e.d. opgeven. Deze portal ontsluit een groot aantal internetbronnen die beeldmateriaal bevatten op het gebied van de beeldende kunst, het culturele erfgoed en de materiële cultuur uit alle delen van de wereld en perioden van de geschiedenis. Op enkele uitzonderingen na zijn in de portal alleen betrouwbare en stabiele internetbronnen opgenomen van instituten waarvan de continuïteit gegarandeerd is. Dat zijn voornamelijk nationale erfgoedinstellingen, regionale en stedelijke archieven, grote en gespecialiseerde musea en de afdeling bijzondere collecties van bibliotheken en universiteiten.
Een ander voorbeeld is de inventarisatie van erfgoedbeeldbanken van beeldbank-portal van het Kenniscentrum Digitaal Erfgoed Nederland (DEN).