Werkbank Academische vaardigheden


Gerelateerde facultaire websites

Academische uitdrukkingen
Dit overzicht van academische uitdrukkingen is bedoeld als hulpmiddel voor schrijvers van academische teksten in het Nederlands. Het geeft een lijst van typische formuleringen en uitdrukkingen die duidelijk maken wat de functie of de bedoeling is van een bepaald stukje tekst.

Digital Humanities Workbench
Informatie met betrekking tot het gebruik van ICT-hulmiddelen bij het onderzoek in de Faculteit der Geesteswetenchappen van de Vrije Universiteit.

Overview of text corpora FGW-VU
Deze website (waarvoor moet worden ingelogd met een VUnet-id) biedt informatie over de tekstcorpora die beschikbaar zijn voor medewerkers en studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.