Werkbank Academische vaardigheden


EndNote

EndNote is een zgn. reference manager, dat is een computerprogramma dat je helpt bij het opbouwen, beheren en gebruiken van een persoonlijke database met bibliografische referenties, en het maken van literatuurverwijzingen in een tekst en een literatuurlijst (bibliografie). Je kunt je persoonlijke EndNote referentiedatabase snel en efficiënt doorzoeken, sorteren op verschillende ingangen (zoals auteur, jaartal, label of trefwoord), en de referenties overnemen in Word documenten in de bibliografische stijl die wordt gebruikt binnen je vakgebied. Het programma is ook heel geschikt om te gebruiken in de fase van je onderzoek waarin je op zoek gaat naar relevante literatuur. Mogelijk relevante titels kunnen direct vanuit diverse catalogi worden geïmporteerd in EndNote en na raadpleging worden voorzien van commentaar en/of een korte samenvatting (of weer uit de database worden verwijderd).

De Faculteit der Geesteswetenschappen stimuleert het gebruik van reference managers in het algemeen en van EndNote in het bijzonder. Het programma is beschikbaar op alle VU-pc's en kan door medewerkers en studenten voor thuisgebruik kosteloos worden gedownload via download.vu.nl. N.B. Deze website is uitsluitend toegankelijk vanaf de VU-campus; voor het downloaden van de software moet worden ingelogd met je VUnet-id. Zie deze pagina op VUnet voor meer informatie over deze procedure.

EndNote leren gebruiken

De UBVU verzorgt regelmatig workshops in het gebruik van EndNote. Zie hiervoor de website van de UBVU (Hulp, advies > Workshops).
Je kunt ook zelf met het programma leren werken, met behulp van de handleiding van de UBVU en een practicum dat is ontwikkeld door de Faculteit der Geesteswetenschappen:

  • Handleiding EndNote 9 t/m 17 (UBVU).
    N.B. Zie hier voor de meest recente versie als de bovenstaande link niet werkt.
  • Practicum EndNote (FGw VU). Bijbehorend oefenbestand (oefendatabase): KingArthur.enl
    N.B. Voor gebruik opslaan met behulp van rechter muisknop > "Doel opslaan als..." en vervolgens inloggen met VUnet-id (deze bestanden zijn niet openbaar toegankelijk).

EndNote-stijlen

EndNote biedt een groot aantal stijldefinities. Naast veelgebruikte algemene stijlen zoals MLA, APA en Harvard (die door veel van de facultaire opleidingen als standaard worden gehanteerd, zie hier voor een overzicht)), gaat het daarbij om een groot aantal specifieke stijlen, bijvoorbeeld voor specifieke wetenschappelijke tijdschriften. Bij het installeren van EndNote worden deze stijldefinitiebestanden standaard meegeÔnstalleerd. Ze zijn ook beschikbaar op VU-pc's. EndNote-stijlen worden soms aangepast; let er daarom op dat je de meest recente versie gebruikt. Via de EndNote website kun je altijd de meest recente standaard-EndNote-stijlen downloaden.

In het verleden zijn door de UB VU een aantal stijldefinitiebestanden ontwikkeld die aansluiten op specifieke bibliografische stijlkeuzen binnen onze faculteit (waarin niet door EndNote zelf wordt voorzien):

Opleiding Stijl Info
Geschiedenis Geschiedenis_Buck9.ens info
Kunst en cultuur Kunst&CultuurVU info
Oudheidkunde Harvard_VU_Ohk Facultaire variant van de Harvard-stijl.
Archeologie BABesch
Engelse taalkunde Unified style sheet for linguistics

Je kunt ze voor thuisgebruik downloaden door met de rechter muisknop op de betreffende link te klikken en vervolgens de menu-optie "Doel opslaan als" aan te klikken.
N.B. Je dient de stijldefinitie op te slaan in de EndNote folder "Styles" (meestal te vinden onder C:\Program Files\EndNote). In de kolom 'Info' staan (links naar) aanvullende opmerkingen met betrekking tot (het gebruik van) de betreffende EndNote-stijl. N.B. De meeste van deze stjlen zijn sinds 2007 niet meer geŁpdated. Bespreek binnen je opleiding of ze nog gebruikt kunnen/moeten worden.

Relevante documenten en links

Belangrijk!

Één van de voordelen van het gebruik van EndNote is dat literatuurlijsten automatisch worden opgemaakt in de geselecteerde stijl. Dit vereist echter wel dat de gegevens op correcte wijze zijn ingevoerd in de EndNote database. Globaal gesproken, verzorgt EndNote de volgorde van de onderdelen van de titelbeschtijving, de interpunctie en de lay-out. Zelf moet je zorgen voor correcte invulling van de velden; denk daarbij bijvoorbeeld aan correct gebruik van hoofd- en kleine letters, correcte behandeling van ondertitels, eenduidig taalgebruik (b.v. uitsluitend Nederlands of Engels), de juiste formulering van editiegegevens, etc. Daarnaast moet je je realiseren dat door EndNote, zeker bij complexe titelgegevens of bijzondere publicatietypen, nooit een 100% correcte uitvoer in Word wordt gegarandeerd. Het is daarom altijd zaak om de door EndNote geproduceerde literatuurlijst goed te controleren en indien nodig in Word aan te passen. N.B. Uitgangspunt hierbij is dat de gegevens correct zijn ingevoerd in de EndNote-database. Fouten in de literatuurlijst die veroorzaakt worden door foutieve invoer in de database, kan je uiteraard beter even in EndNote zelf herstellen, waarna je een nieuwe literatuurlijst genereert.

Ook als gegevens worden geïmporteerd uit een online catalogus is meestal enige handmatige redactie nodig. Als bijvoorbeeld de titelbeschrijving van een bundel wordt overgehaald uit PiCarta, wordt deze opgeslagen als book en niet als edited book. De namen van de redacteur(en) worden dan ook opgeslagen in het veld author. Dit dient te worden hersteld in EndNote.

Uiteindelijk moeten de resulterende verwijzingen en literatuurlijst in je werkstuk of scriptie voldoen aan de regels voor de titelbeschrijving zoals die gelden binnen je opleiding.