Werkbank Academische vaardigheden


Literatuuroverzicht

Deze pagina bevat een overzicht van de literatuur waarnaar in de werkbank wordt verwezen.

Burger, P. en J. de Jong (1997). Handboek Stijl. Groningen: Martinus Nijhoff.

Dasselaar, A. (2010). Handboek Internetresearch (5e druk). Eck en Wiel: Van Duuren Media. (info)

Eemeren, F.H. van, R. Grootendorst en A.F. Snoeck Henkemans (1995). Argumentatie: Inleiding in het analyseren, beoordelen en presenteren van betogen. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Horst,  J. van der (2001). Alles over leestekens: Praktische handleiding voor het gebruik van leestekens en andere tekens. Den Haag: SDU.

Nederhoed,  Peter (2004). Helder rapporteren: Een handleiding voor het opzetten en schrijven van rapporten, scripties, nota's en artikelen (8e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Onrust, M.G., A. Verhagen en R.E. Doeve (1993). Formuleren. Houten: Bohn Stafleu.

Overduin, B. (1986). Rapporteren: Het schrijven van rapporten, nota's, scripties en artikelen.. Z.p.: Het Spectrum.

Renkema, J. (2012). Schrijfwijzer (5e editie). Amsterdam: Boom.

Sanders, E. (2011). Eerste Hulp Bij e-Onderzoek voor studenten in de geesteswetenschappen: Slimmer zoeken, slimmer documenteren. Amsterdam/Den Haag/Leiden: Early Dutch Books online.
Online versie.

Schellens, P.J. en G. Verhoeven (1994). Argument en tegenargument: Analyse en beoordeling van betogende teksten. Groningen: Martinus Nijhoff.