Werkbank Academische vaardigheden


Colofon

De Werkbank Academische vaardigheden is een initiatief van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Redactie:
Ben Stuyvenberg (b.f.stuyvenber AT vu.nl). U kunt uw commentaar, suggesties voor aanvullingen, gesignaleerde fouten e.d. via e-mail aan hem doorgeven.

Auteurs:
Eric Akkerman, Margreet Onrust, Carly Timmerman, Marca Schasfoort en Yolande Spoelder (allen Faculteit der Geesteswetenschappen).

Met medewerking van:
Rem ter Hofstede, Marja Willekens, Ana van Meegen en Martin Hietbrink (allen UB VU).
Ben Stuyvenberg, Onno Huber (beiden Faculteit der Geesteswetenschappen).

Technische realisatie:
Onno Huber (Bureau Informatisering Faculteit der Geesteswetenschappen).© Faculteit der Geesteswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam, 2010 - 2024