Werkbank Academische vaardigheden


Verwijzen naar beeldmateriaal: aandachtspunten

  1. Als de herkomst van een afbeelding een publicatie is, dien je je bij de verwijzing naar die publicatie uiteraard te houden aan de regels die daarvoor gelden in je vakgebied.
  2. Je kunt een volledige titelbeschijving van de bronpublicatie als bijschrift opnemen onder de foto, maar je kunt ook een beknopte verwijzing geven en de volledige titelbeschrijving opnemen in een literatuurlijst. Het eerste zal je vooral doen als je verder niet citeert uit de betreffende publicatie, het tweede als je toch een literatuurlijst hebt  en zeker als je verder ook citeert uit de betreffende publicatie. Ook als het gaat om uitgebreide titelbeschrijvingen (bijvoorbeeld van een artikel), heeft deze aanpak de voorkeur.
  3. Als je een diagram, grafiek, tabel e.d. opneemt zet je daarboven altijd een titel en eronder de bron(nen). Als je zo'n figuur overneemt uit een artikel of boek, geef je als bron in principe alleen een beknopte verwijzing naar het artikel of boek. Vergeet dan niet om de volledige referentie op te nemen in je literatuurlijst. Als de figuur gebaseerd is op eigen bronnenonderzoek, vermeld je eronder 'Bron(nen): <korte verwijzing naar het archief of de betreffende database e.d.>.
  4. Als je een meer algemene illustratie overneemt uit een artikel, zal meestal een verwijzing naar de titel van het tijdschrift of de bundel volstaan, vergezeld van een paginanummer.
  5. Bij afbeeldingen die je op het Internet hebt gevonden, is het niet nodig om de volledige URL van de afbeelding te geven. Je kunt volstaan met de URL van de home page van de betreffende website. Geef wel aan om welke website het gaat en geef de datum waarop je de afbeelding hebt gedownload.
  6. Bij een foto geef je in principe ook de naam van de fotograaf en de datum waarop de foto is gemaakt (indien bekend). Als het gaat om een foto die je zelf hebt gemaakt, geef je dat aan als "foto auteur".
  7. Bij afbeeldingen afkomstig uit andere dan gedrukte media (b.v. film stills of screenshots uit computerspellen) geef je als herkomst de titelgegevens van de bron (de film of het spel). Als je de afbeelding niet zelf hebt gemaakt, maar hebt overgenomen uit een gedrukte publicatie, geef je daarnaast de gegevens over die publicatie.
  8. Bij archiefstukken die je zelf hebt gekopieerd, geef je de naam van het archief en het inventarisnummer. Als je de kopie niet zelf hebt gemaakt, maar hebt overgenomen uit een gedrukte publicatie, geef je daarnaast de gegevens over die publicatie.
  9. Als je veel illustraties gebruikt in een werkstuk, kun je de herkomst van alle afbeeldingen ook opnemen in één lijst aan het einde van de tekst (achter de literatuurlijst), waarbij d.m.v. een paginaaanduiding aangeeft om welke afbeelding het gaat. Je hoeft de herkomst dan niet te vermelden onder de afbeeldingen zelf. Boven de lijst kun je als kop zetten "Illustratieverantwoording". 
  10. Er is niet één universele formatteringswijze voor de verantwoording van afbeeldingen. Zo zal de een de naam van een vervaardiger van een schilderij of van een fotograaf tussen haakjes plaatsen en de ander niet. Belangrijk is vooral dat je dit op een consequente manier doet  in een werkstuk 

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Voorbeelden   Kunsthistorisch onderzoek   Films, games, e.d.