Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Mondeling presenteren > Hulpmiddelen > Demonstratiemateriaal

Demonstratiemateriaal

Je kunt bepaalde informatie zeer concreet maken door het te laten zien of te demonstreren. Vooral wanneer je je publiek moet instrueren is demonstratiema­teriaal bijna onmisbaar.

Voordelen demonstratiemateriaal

  • De informatie wordt in zeer concrete vorm aangeboden.
  • De praktijk kan er vaak mee gesimuleerd worden.

Nadelen demonstratiemateriaal

  • Het is alleen goed bruikbaar bij een publiek van minder dan 20 personen.
  • Het vergt soms veel voorbereiding.
  • Een overzichtelijke opstelling is vaak moeilijk te realiseren.

Tips voor het gebruik

  • Zorg ervoor dat het materiaal voor iedereen goed waar te nemen is.
  • Laat geen materiaal in de zaal doorgeven: iedere luisteraar is dan geduren­de enige tijd afgeleid van je presentatie.
  • Maak demonstraties niet te ingewikkeld.