Werkbank Academische vaardigheden


Vakspecifieke regels literatuurlijst

De drie hoofdonderdelen die zijn genoemd in de rubriek Basisregels zul je altijd terugvinden in de regels voor de titelbeschrijving. Voor het overige bestaan er veel variaties in de volgorde waarin deze onderdelen, of de elementen binnen deze onderdelen, in een titelbeschrijving worden opgenomen. Het grootste verschil is wel dat tusen het auteur - titel systeem en het auteur - jaartal systeem. Er zijn echter ook kleinere volgordeverschillen. Ook zijn er verschillende afspraken over de interpunctietekens die gebruikt worden om de (elementen van) onderdelen in een titelbeschrijving van elkaar te onderscheiden.
Soms zijn dergelijke conventies het gevolg van afspraken binnen een bepaalde opleiding; soms zijn ze gebaseerd op tradities die de opleidingsgrenzen overstijgen, zoals de conventies binnen de letterkundige specialismen tegenover de taalkundige specialismen van alle talen. Veel wetenschappelijke tijdschriften hebben ook hun eigen regels op dit gebied. Het is belangrijk om die conventies te hanteren die in je eigen vakgebied gebruikelijk zijn. Nog belangrijker is het om een bepaalde manier van titelbeschrijving, als je die eenmaal voor je werkstuk of scriptie gekozen hebt, consequent toe te passen. Het programma EndNote kan je hier goed bij helpen.

Overigens kennen verschillende vakgebieden ook specifieke publicatietypen, die een even specifieke titelbeschrijving vereisen, waarin ook speciale elementen een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn originele uitgaven van oude publicaties (manuscripten) in de letterkunde, woordenboeken in de taalkunde, archiefbronnen in de historische wetenschappen en tentoonstellingscatalogi of films in de kunst- en cultuurwetenschappen.

Hieronder vind je een overzicht van documenten waarin de regels worden beschreven die worden gehanteerd in de verschillende opleidingen van de faculteit.

Archeologie Titelbeschrijvingen_Oudheidstudies.pdf
EndNote-stijl: Bulletin Antieke Beschaving (BABesch)
Geschiedenis Zie hoofdstuk 4.6 'De literatuurlijst' in P. de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (Baarn 2002). EndNote-stijl: Geschiedenis_Buck9

Annotatie bij primaire bronnen.pdf
Oudheidkunde Handleiding voor annotatie van een oudheidkundig werkstuk.
EndNote-stijl: Harvard_VU_Ohk.
Kunst en Cultuur & MKDA Richtlijnen voor het verwijzen naar bronnen in bibliografie en noten, en afbeeldingen
(English version: Guidelines for referring to sources in bibliography and footnotes)
Letterkunde (Engels, Duits, Frans, Nederlands, Grieks, Latijn, Literatuurwetenschap ) MLA Formatting and Style Guide
EndNote-stijl: MLA (No-Caps) en MLA
Communicatie- en informatiewetenschappen en Toegepaste taalwetenschap CIW en TTW hanteren de stijl APA 6th. Zie voor een uitgebreide beschrijving daarvan de paragrafen over Reference List van de APA Formatting and Style Guide van Purdue Online Writing Lab.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Basisregels   Digital Object Identifiers