Werkbank Academische vaardigheden


Verwijzen naar afbeeldingen: voorbeelden

Hieronder volgen enkele voorbeelden van correcte verantwoordingen in werkstukken die niet kunsthistorisch van aard zijn.
N.B. Er is niet één universele formatteringswijze voor de verantwoording van afbeeldingen. Zo zal binnen de ene bibliografische stijl de naam van de vervaardiger van een schilderij of van een fotograaf tussen haakjes worden geplaatst en binnen een andere weer niet. Ook verwijzingen naar paginanummers verschillen per bibliografische stijl. Belangrijk is vooral dat je in een werkstuk de voorschriften hanteert die gelden binnen je opleiding hanteert en dit op een consequente manier doet.


Voorbeeld 1 (afbeelding van schilderij, afkomstig van website):
Het oude stadhuis van Amsterdam
Het oude stadhuis van Amsterdam, 1657, Pieter Jansz Saenredam
(Web Gallery of Art, www.wga.hu, 16-08-2006).


Voorbeeld 2 (foto gescand uit het tijdschrift Omnibus):
Gouden masker van Agamemnon

Gouden masker van Agamemnon, 16e eeuw B.C., uit tombe 5 te Mycene.  Herkomst foto: Omnibus, 2006,  nr. 51, blz. 13.


Voorbeeld 3 (archiefstuk):

Plattegrond van Dordrecht

Mogelijke onderschriften:

Als zelf gekopieerd in archief:
Plattegrond van Dordrecht, ca. 1572, door F. Barun en G. Hogenberg. Stadsarchief Dordrecht , DI 138.

Als gekopieerd uit boek, titelgegevens boek in literatuurlijst:
Plattegrond van Dordrecht, ca. 1572, door F. Barun en G. Hogenberg. Stadsarchief Dordrecht , DI 138.
Uit: Van der Heijden, Geldschieters van de stad, 180.
N.B. In dit voorbeeld wordt de verkorte titel gebruikt als verwijzing, volgens de richtlijnen van De Buck (Geschiedenis). In andere vakgebieden wordt hiervoor ook wel de combinatie auteur - jaartal gebruikt (Uit: Van der Heijden 2006, 180).

Als gekopieerd uit boek, titelgegevens boek niet in literatuurlijst:
Plattegrond van Dordrecht, ca. 1572, door F. Barun en G. Hogenberg. Stadsarchief Dordrecht , DI 138.
Uit: M. van der Heijden, Geldschieters van de stad. Financiële relaties tussen stad, burgers en overheden 1550-1650 (Amsterdam 2006), 180.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Aandachtspunten   Kunsthistorisch onderzoek   Films, games, e.d.