Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Schriftelijk presenteren > Grafieken en tabellen

Grafieken en tabellen

Grafieken en tabellen (en andere figuren) kunnen een belangrijke, ondersteunende rol spelen in een academische tekst. Ze kunnen enorm verhelderend werken; een grafiek kan een patroon verduidelijken en in een tabel kun je percentages of gemiddelden op een overzichtelijke manier weergeven. Grafieken en tabellen werken niet alleen verhelderend, maar ze maken ook deel uit van de argumentatie in de tekst. In een goede academische tekst wordt de interpretatie van tabellen en figuren niet overgelaten aan de lezer. Er gelden een aantal (algemene) regels:

  1. Je tabel, grafiek of figuur heeft een titel. Meestal staat die titel boven je tabel of grafiek. Sommige opleidingen hebben daarvoor echter specifieke richtlijnen. Een titel bestaat uit twee delen: de naam van de tabel, grafiek of figuur (Tabel 1, Grafiek 15a, Figuur 37) en de omschrijving van wat er in die tabel te zien is. Een voorbeeld: De gemiddelde waardering van de neutrale tekst, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. Houd de titel kort en kernachtig en zorg ervoor dat de lezer uit de titel al begrijpt welke eenheden (gemiddelden, percentages) hij in de tabel of grafiek gaat zien.
  2. Als je in de lopende tekst naar een grafiek of een tabel verwijst, dan gebruik je de naam van de tabel (zie Grafiek 4, zie Tabel 1). Je zegt dus niet: 'in de tabel hieronder' of 'in bovenstaande grafiek'. Juist is: in Tabel 4 is zichtbaar of uit Grafiek 2 blijkt dat (…).
  3. In de lopende tekst licht je de belangrijkste of meest opvallende zaken toe. Je hoeft niet alles uit te schrijven - dat zou immers dubbelop zijn. Een voorbeeld: In Tabel 1 is zichtbaar dat mannen ouder dan 40 jaar neutrale teksten gemiddeld hoger waarderen dan vrouwen die jonger zijn dan 40 jaar.
  4. Als je gegevens van derden opneemt, plaats dan een bronvermelding onder de tabel of figuur. Dit geldt ook voor een eventuele index of noten die bij de tabel of figuur horen.
  5. Als je SPSS (of een ander statistisch programma) gebruikt, dan is het niet de bedoeling dat je de tabellen, grafieken of andere data rechtstreeks vanuit SPSS in je tekst plakt. Er zijn regels voor de opmaak van tabellen en grafieken; ze moeten worden opgemaakt volgens een bepaalde stijl. Die regels en die stijl(en) verschillen per opleiding - soms zelfs per afstudeerrichting. Veel voorkomende stijlen zijn 'Chicago', 'MLA' en 'APA'. Deze stijlen bepalen niet alleen de opmaak van tabellen, figuren en grafieken, maar ook de manier van verwijzen en de opmaak van je literatuurlijst/bibliografie.

Enquête

Bij veel scripties worden enquêtes gebruikt voor het verzamelen van data. Tabellen en grafieken kunnen ook handig zijn om de antwoorden op de enquêtevragen samen te vatten. Op die manier zorg je ervoor dat de lezer weet welke vragen gesteld zijn. Het is aan te raden om de volgorde van de oorspronkelijke vragenlijst aan te houden. Je begint bijvoorbeeld met simpele tabellen en breidt deze uit tot meer complexe tabellen en grafieken. De probleemstelling en de onderzoeksvragen bepalen welke resultaten van belang zijn en welke resultaten dus de moeite waard zijn om te presenteren in een tabel of grafiek. De oorspronkelijke vragenlijst neem je nooit op in de lopende tekst. Dit is altijd een bijlage.

Specifieke richtlijnen per opleiding

Hieronder vind je een overzicht van documenten waarin de regels en stijlen voor afbeeldingen, grafieken en tabellen worden beschreven die de verschillende opleidingen binnen de faculteit hanteren.

Geschiedenis Geen opleidingsspecifieke richtlijnen, anders dan vermeld in P. De Buck (2002). Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk.
Opleidingen MKDA, ACW en Kunstgeschiedenis (Afdeling Kunst en Cultuur) Richtlijnen voor het verwijzen naar bronnen in bibliografie en noten. De laatste bladzijde bevat informatie over afbeeldingen. EndNote-stijl: KunstEnCultuurVU.
Literatuur en samenleving, Letterkunde (Engels, Duits, Frans, Nederlands, Grieks, Latijn) en Literatuurwetenschap MLA Tables, Figures and Examples. EndNote-stijl: MLA (No-Caps) en MLA.
Communicatie- en informatiewetenschappen (BA en MA) CIW hanteert de stijl APA 5th voor tabellen en grafieken.