Werkbank Academische vaardigheden


Plagiaat

Wie zinnen, hele passages of ideeën van andere auteurs citeert, parafraseert of gebruikt in eigen werk zonder de bron te vermelden, pleegt plagiaat.
Plagiaat is om twee redenen verwerpelijk:
  • als je niet precies aangeeft van wie het materiaal is dat je in je eigen tekst gebruikt, kan een lezer niet meer controleren hoe je gebruik hebt gemaakt van dat materiaal. Daarmee schend je de eis van controleerbaarheid die aan iedere wetenschappelijke publicatie wordt gesteld.
  • als je andermans ideeën en vondsten gebruikt alsof ze van jou zijn pleeg je intellectuele diefstal. Plagiaat geldt dan ook als ernstig wetenschappelijk wangedrag.

Wanneer telt iets als plagiaat?

  • als je andermans teksten (woorden, zinnen, alinea's) citeert of parafraseert zonder dat je onmiddellijk na de betrokken passage de bron vermeldt;
  • als je in je eigen werk de structuur  van een ander werk overneemt zonder bronvermelding;
  • als je in je eigen werk andermans ideeën overneemt zonder bronvermelding;
maar ook:
  • als je in je eigen werk uitsluitend of overvloedig gebruik maakt van andermans teksten, al dan niet  letterlijk, en daar een bronvermelding bij geeft;
  • als je niet duidelijk in je eigen tekst aangeeft waar je al dan niet letterlijk uit andermans werk citeert, zelfs al geef je wel een correcte bronvermelding.

Hoe voorkom je plagiaat?

Je kunt voorkomen dat je per ongeluk plagiaat pleegt door heel precies de regels over het citeren en parafraseren van bronnen in acht te nemen. Zie hiervoor citeren & parafraseren. Verder is het erg verstandig om bij het lezen van literatuur meteen zorgvuldig aan te tekenen wat je in je aantekeningen letterlijk citeert (met behulp van aanhalingstekens) en precies bij te houden op welke bladzijde van het originele werk je dat citaat kunt terugvinden. Datzelfde geldt uiteraard voor gevallen waarbij je in je eigen aantekeningen iets uit het oorspronkelijke werk parafraseert.

Meer informatie

Zie Plagiarism voor een paar voorbeelden met uitleg (in het Engels) van wat concreet beoordeeld wordt als plagiaat. Dit document komt van de site van de Indiana University te Bloomington, Indiana.

Uitgebreide voorbeelden (in het Engels) over de manier waarop je plagiaat voorkomt (tot en met wat je doet met informatie die je op college van je docent hebt gehoord) vind je verder op de site van Northwestern University (Chicago, Illinois).    

Indiana University Bloomington biedt naast allerlei informatie over plagiaat een oefening aan in het herkennen van plagiaat.