Werkbank Academische vaardigheden


Hand-outs

Een hand-out is informatie op papier die je uitreikt aan je publiek. De omvang varieert van één pagina A4 tot tientallen, al naar gelang de inhoud en functie ervan. De inhoud en functie bepalen ook wanneer je de handout uitreikt.

Voordelen hand-outs

  • Ze zijn gemakkelijk en snel te vervaardigen.
  • Je publiek houdt iets blijvends over aan de presentatie. Zo worden de afbeeldingen van een PowerPoint-presentatie vaak voor of na de voordracht uitgedeeld als hand-out.
  • Je kunt informatie kwijt, waarvoor in je presentatie geen plaats is.

Nadelen hand-outs

  • De aandacht van het publiek kan erdoor worden afgeleid.

Tips voor het gebruik

  • Verwijs in je presentatie naar de hand-out.
  • Structuureer je hand-out op dezelfde wijze als je presentatie.
  • Spreek niet door als de hand-outs verspreid worden.
  • Geef je publiek de gelegenheid de hand-outs vluchtig te bekijken, wanneer je ze voor of tijdens je presentatie uitreikt.