Werkbank Academische vaardigheden


Prezi

Prezi is een presentatietool die gebruikmaakt van ťťn groot 'canvas', in plaats van meerdere dia's achter elkaar zoals daar bij andere presentatietools als PowerPoint sprake van is. Door het Prezi-canvas uit te vergroten of in te zoomen op specifieke concepten ben je in staat zowel de grote lijnen en de context als de details en de onderlinge verbanden te tonen aan het publiek.

Hoe werkt het programma

Meer informatie over hoe Prezi werkt vind je op de website Learn Prezi.

De opbouw van een Prezi-presentatie

Met een Prezi kun je de grote lijnen van je verhaal in ťťn oogopslag aan je toehoorders tonen. Vervolgens ben je in staat om de details uit je verhaal te illustreren met foto's, teksten, links naar webpagina's of documenten, animaties, videoclips, etc. waarna je weer terugkeert naar de grote lijn van je betoog. Een goede Prezi kan je verhaal uitstekend ondersteunen, maar pas op, een Prezi kan je publiek ook afleiden van de inhoud van je verhaal. Lees voor een goede Prezi de tips voor het gebruik en besteed ruime aandacht aan het ontwerp ervan.

Het gebruik van Prezi bij een presentatie

Denk van te voeren goed na over het pad dat je in de Prezi wilt afleggen met je publiek en zorg dat je de Prezi goed kunt bedienen. Niets is zo hinderlijk als een spreker die niet overweg kan met de tool die hij of zij gebruikt. Het leidt je toehoorders niet alleen af van de inhoud, het maakt jezelf ook onzeker en ontneemt je de mogelijkheid om contact te houden met je publiek. Oefen van tevoren uitgebreid het navigeren door de presentatie bij het instuderen van je verhaal.

Voordelen van het gebruik van Prezi

Prezi maakt het mogelijk een niet-lineaire presentatie te ontwerpen, waarbij je gebruik kunt maken van multimediaal materiaal. Het is ook mogelijk om online samen te werken aan een presentatie. Mocht je na afloop van je presentatie de Prezi ter beschikking willen stellen aan je publiek of geÔnteresseerde afwezigen, dan kun je op eenvoudige wijze de presentatie openstellen en de link naar de presentatie delen. Prezi is een tool die nog niet heel veel wordt gebruikt. De zoomfunctie biedt de mogelijkheid om verrassingseffecten in te bouwen en zo het publiek te blijven boeien.

Nadelen van het gebruik van Prezi

Het publiek raakt snel de draad kwijt als de presentatie niet goed is opgebouwd. De dynamiek (draaiende bewegingen, in- en uitzoomen) kan veel onrust en zelfs een gevoel van 'zeeziekte' veroorzaken.

Tips voor het gebruik

  • Bedenk wat je je publiek wilt laten zien en hoe je het overzicht bewaart.
  • Definieer een pad door je presentatie heen dat logisch de stappen in je betoog volgt.
  • Wees spaarzaam met inzoom-animaties en draaibewegingen.
  • Oefen het besturen van je Prezi tijdens het instuderen van je verhaal en zorg dat je de tool eenvoudig kunt bedienen.
  • Bekijk voor inspiratie goede (en slechte!) voorbeelden van Prezi-toepassingen op de webpagina Explore Prezi.