Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Verwijzen naar informatie > Beeldmateriaal > Introductie

Verwijzen naar beeldmateriaal: introductie

Afbeeldingen die je niet zelf hebt gemaakt, zijn auteursrechtelijk beschermd. Je mag deze nooit verspreiden, bijvoorbeeld door ze op een (openbaar toegankelijke) website te plaatsen of door een werkstuk waarin ze zijn opgenomen via een website te verspreiden, ook niet als je de herkomst netjes vermeldt. Je mag ze wel gebruiken ('citeren') voor onderwijsdoeleinden, bijvoorbeeld in een werkstuk of scriptie. Je moet er dan wel een goede verantwoording van de herkomst bij geven. Uiteraard moeten afbeeldingen in een werkstuk functioneel zijn, dat wil zeggen dat ze rechtstreeks in dienst moeten staan van de beantwoording van de vraagstelling.

Naast de verantwoording geef je in een bijschrift bij de afbeelding ook informatie over hetgeen is afgebeeld, waarmee het afgebeelde zo goed mogelijk wordt geïdentificeerd. De exacte wijze waarop je het bijschrift van een afbeelding samenstelt, hangt af van een aantal factoren:

  • het object (b.v. schilderij; gebouw; foto; manuscript; etc.)
  • het onderwerp (b.v. titel schilderij; naam gebouw; voorstelling op foto; etc.)
  • de herkomst (Internet; gescand uit boek of tijdschrift; eigen foto; etc.)
  • de context: als je een afbeelding van een ets gebruikt voor kunsthistorisch onderzoek (waarbij hetgeen is afgebeeld vaak het onderwerp van het onderzoek is) zul je deze meestal gedetailleerder beschrijven dan als je hem gebruikt voor onderzoek waarbij de afbeelding vooral dient als illustratie bij het betoog.

In een bijschrift bij een illustratie kun je in principe volstaan met het vermelden van de titel of het onderwerp van de voorstelling, het jaartal en de vervaardiger en uiteraard de herkomst van de illustratie. Naar gelang de context kun je het bijschrift uitbreiden met gegevens over bijvoorbeeld materiaal/ techniek, afmetingen en de bewaarplaats of eigenaar van het object, dan wel de stad of streek waar het monument staat.

Overige pagina's in deze rubriek: Aandachtspunten   Voorbeelden   Kunsthistorisch onderzoek   Films, games, e.d.