Werkbank Academische vaardigheden


Inhoudsopgave (site map)

Informatie zoeken:
Introductie
Publicatietypen
Wetensch. literatuur
Zoektips
BibliografieŽn
E-journals
Websites en -documenten
Beeldmateriaal
Verwerking

Informatie beoordelen:
Introductie
Beoordelingscriteria
Websites en -documenten
  Argumentatie:
   Introductie
   Wat is een redenering
   Evaluatievragen
   Redeneerschema’s
   Redeneerfouten
Beeldmateriaal

Verwijzen naar informatie:
Introductie
Citeren & parafraseren
Verwijzen
  Literatuurlijst/bibliografie:
   Introductie
   Basisregels
   Vakspecifieke regels
   Digital object identifiers
  Beeldmateriaal:
   Introductie
   Aandachtspunten
   Voorbeelden
   Beeldende kunst
   Films, games, e.d.
  Reference managers:
   Introductie
   EndNote
Plagiaat

Schriftelijk presenteren:
Introductie
  Wetenschappelijke tekst:
   Introductie
   Kenmerken
   Blauwdruk
  Aanpak schrijftaak:
   Introductie
   SchrijfstrategieŽn
   Fases schrijfproces
   Tekstplan
  Structuur:
   Introductie
   Inleiding
   Probleemstelling
   Middenstuk
   Conclusie
   Discussie
   Alinea
  Stijl:
   Introductie
   Zinsbouw
   Woordkeus
   Verwijswoorden
   Structuurwoorden
   Lijdende vorm
   Naamwoordstijl
   Toonzetting
  Correctheid:
   Introductie
   Spelling
   Grammatica
   Interpunctie
   Stijlfouten
   Veelgemaakte fouten
Grafieken en tabellen
Verwijzen naar informatie
Richtlijnen opleidingen

Mondeling presenteren:
Introductie
Planfase
  Structuur:
   Introductie
   De inleiding
   Het middenstuk
   Het slot
Retorische middelen
  Uitvoering:
   Oefenen
   Verbaal en nonverbaal
   Omgaan met vragen
  Hulpmiddelen:
   Introductie
   Powerpoint
   Prezi
   Computer & beamer
   Bord & whiteboard
   Flipover
   Overheadprojector
   Microfoon
   Demonstratiemateriaal
   Handouts
Spreekangst

Deze werkbank:
Startpagina
  Inhoudsopgave
Snelle links
Literatuuroverzicht
Colofon
Gerelateerde websites