Werkbank Academische vaardigheden


Structuur: het middenstuk

In het middenstuk van je verhaal behandel je de verschillende onderdelen in de volgorde die je in de inleiding hebt aangekondigd. Omdat je ervoor moet zorgen dat er genoeg herhaling in je verhaal zit, zodat de hoorders de rode draad vast kunnen houden of op kunnen pikken, bouw je twee extra elementen in. 

  1. Je sluit elk onderdeel van je middenstuk af met een korte samenvatting of een concluderende zin. 
  2. Je formuleert tussen alle delen van je verhaal een overgangszin (‘Dan ga ik nu over naar de tweede activiteit van Greenpeace, activiteit Y’). Deze overgangszinnen plaats je niet alleen tussen de onderdelen van je middenstuk, maar ook tussen de inleiding en het middenstuk (‘Dus, nu eerst de oorzaken van het probleem’) en tussen het middenstuk en het slot (‘Dan kom ik nu bij het einde van mijn verhaal’). 

Wat je dus bij een geschreven tekst doet met behulp van alinea's, doe je bij een mondelinge presentatie met behulp van samenvattingen en overgangszinnen.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   De inleiding   Het slot