Werkbank Academische vaardigheden


Discussie

Een discussie komt niet in ieder onderzoek voor. Bij sommige onderzoeken (vaak met een verklarend of toetsend of evaluerend karakter) vormt de discussie een apart onderdeel, waarin je op constructief-kritische wijze je resultaten bespreekt. In andere onderzoeken (bijvoorbeeld in die met een beschrijvend karakter) is de discussie een onderdeel van de conclusie, waarin je een korte beschouwing schrijft naar aanleiding van de probleemstelling.

Als de discussie een apart onderdeel vormt van je onderzoek, dan blik je in de discussie uitgebreid terug op je onderzoek. In de discussie zeg je iets over de probleemstelling en de conclusie. Hoe is de conclusie tot stand gekomen en welke problemen ondervond je daarbij? Wat heb je geleerd? Is de methode die je gebruikt hebt wel helemaal waterdicht? Heb je resultaten aangetroffen die je van tevoren niet had voorzien en wat betekenen die resultaten dan? Kan je een aanbeveling doen voor vervolgonderzoek? Heb je een advies voor de paktijk? Al dit soort zaken bespreek je in een discussie.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Inleiding   Probleemstelling   Middenstuk   Conclusie   Alinea