Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Informatie zoeken > Introductie

Informatie zoeken: introductie

Tijdens je studie zul je veel informatie op moeten zoeken. Het kan daarbij gaan om verschillende typen informatie:

  1. wetenschappelijke literatuur;
  2. achtergrondinformatie;
  3. primaire bronnen;
  4. databestanden.

De Universiteitsbibliotheek VU speelt een centrale rol bij het zoeken naar informatie van de typen (a) en (b), en (c) als het gaat om geschreven (met name literaire) bronnen:

  • De UB VU biedt toegang tot een groot aantal bibliografische informatiesystemen, waaronder de eigen catalogus, via het zoeksysteem LibSearch.
  • De UB VU biedt toegang tot de inhoud van een groot aantal digitale wetenschappelijke tijdschriften. Deze worden ontsloten via LibSearch. Een overzicht is in LibSearch te vinden onder Links > e-Journals A-Z.
  • De UB VU biedt een aantal webcursusen aan op het gebied van informatievaardigheden. Zie daarvoor het overzicht van de LibGuides. Tevens verzorgt de UB VU regelmatig workshops op dit gebied. Zie hiervoor de website van de UB VU.
  • Bij de UB VU werkt een aantal vak- en themaspecialisten, die gespecialiseerd zijn in het ontsluiten van informatie op een bepaald vakgebied. Zij willen je graag ondersteunen bij je speurtocht naar informatie. Zie de pagina Wie, wat, waar op de website van de UB VU.

Andere primaire bronnen (zoals kunstvoorwerpen, films, archiefstukken, oude manuscripten e.d.) en bestanden met onderzoeksgegevens moet je meestal elders zoeken, in gespecialiseerde archieven.

Zie voor meer informatie ook:
Ewoud Sanders (2011). Eerste Hulp Bij e-Onderzoek voor studenten in de geesteswetenschappen: slimmer zoeken, slimmer documenteren. Amsterdam/Den Haag/Leiden: Early Dutch Books online.