Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Informatie zoeken > BibliografieŽn

Bibliografieën

Een bibliografie geeft een overzicht van publicaties (boeken, artikelen in een bundel, tijdschriftartikelen, recensies e.d.) in een bepaald vakgebied, over een bepaald onderwerp, of van één bepaalde auteur, ongeacht waar deze publicaties zich bevinden. Het kan daarbij gaan om een heel breed gebied (b.v. moderne taal- en letterkunde) of een specialistisch onderwerp (b.v. de Tweede Wereldoorlog of William Shakespeare). Veel bibliografieën zijn tegenwoordig digitaal beschikbaar en daardoor up to date en goed doorzoekbaar. Steeds vaker geeft de digitale bibliografie ook de mogelijkheid om door te klikken naar de fulltext van een gevonden referentie. Sommige bibliografieën zijn echter uitsluitend in gedrukte vorm beschikbaar.

De UB VU biedt toegang tot een groot aantal digitale bibliografieŽn. De gegevens die in de bibliografieŽn zijn opgenomen, zijn allemaal ook te vinden via LibSearch. Om echter gebruik te kunnen maken van alle zoekfaciliteiten die een bepaalde bibliografische database biedt, moet deze rechtstreeks worden benaderd. De UB VU zal de titels van de digitale bibliografieŽn gaan opnemen in LibSearch; vooralsnog zijn die titels via LibSearch te vinden te vinden onder Library Links > Other VU resources > e-Resources A-Z. De betreffende pagina biedt ook de mogelijkheid om te filteren op vakgebied en type e-resource (zoals 'BibliografieŽn').

Op het Internet zijn wel specialistische bibliografieën te vinden. Zo kun je met Google zoeken naar "bibliography trefwoord"  (bijvoorbeeld "bibliography Shakespeare"). Let op: controleer de herkomst van de bibliografieën die je zo vindt. Alleen als 100% zeker is dat dit een terzake deskundige persoon of een wetenschappelijke instelling is, is de informatie bruikbaar. Ook in dat geval kun je er echter nooit vanuit gaan dat de gegevens representatief en/of uitputtend zijn.