Werkbank Academische vaardigheden


Structuur: het slot

Bij schriftelijke presentaties kan het slot concluderend of samenvattend zijn. Omdat het bij een mondelinge presentatie zo essentieel is dat je redundante infor­ma­tie inbouwt, komt bij een concluderend slot altijd nog een samenvatting van het verhaal na de conclusie. Als je een beschrijvende of voorschrijvende probleem­stelling hebt, dan is je slot sowieso al samenvattend en heb je dus een minder gecompliceerd slot. Het slot bevat eventueel dus een conclusie, maar bevat altijd de volgende elementen.

De samenvatting. 
Hier vertel je je publiek wat je ze net hebt verteld.
Het doel.
Je herhaalt nog eens welk doel je met je verhaal probeerde te bereiken. (‘Ik hoop dat u er nu allemaal van overtuigd bent dat u beter Max Havelaar koffie kunt drinken’).
De vragen. 
Je vraagt je publiek of er nog vragen zijn en geeft antwoord.
De ‘uitsmijter’.
Je sluit je verhaal af met een laatste zin. Het is prima als je je publiek gewoon bedankt voor de aandacht, maar je kunt natuurlijk ook met iets flitsends komen. Bedenk wel dat een leuke afsluiter ook ècht leuk moet zijn. Een flauwe grap aan het eind doet een voortreffelijk middenstuk al gauw teniet.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   De inleiding   Het middenstuk