Werkbank Academische vaardigheden


Blauwdruk van een wetenschappelijke tekst

Algemene opzet

1. Persoonlijke gegevens: naam, affiliatie (opleiding, studentnummer)

2. Datum van publicatie

3. Titel

4. Inleiding
        Met daarin opgenomen:
        probleemstelling
        inkadering van de probleemstelling
        aanwijzingen over de opbouw van de tekst

5. Middenstuk
        Met daarin opgenomen:
        alinea's
        systematische indeling
        citaten met bronvermelding
        bibliografische verwijzingen

6. Conclusie
        Met daarin opgenomen:
        antwoord op de probleemstelling
        discussie

7. Noten

8. Lijst van geraadpleegde werken

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Kenmerken