Werkbank Academische vaardigheden


Kenmerken van een wetenschappelijke tekst

In een wetenschappelijke tekst (paper, scriptie, tijdschriftartikel, boek, proefschrift etc.) presenteer je aan vakgenoten de resultaten van onderzoek dat je verricht hebt. Daarmee draag je bij aan het geheel van kennis en inzicht in je vakgebied en doe je mee in de voortdurende discussie over wat in je vakgebied kan gelden als geaccepteerde kennis en inzicht. Om goed te kunnen functioneren binnen deze context moet je je onderzoeksresultaten zů opschrijven dat:

  • vakgenoten de resultaten kunnen controleren en toetsen (zie ook de pagina Verwijzen naar informatie);
  • vakgenoten kunnen beoordelen wat jouw nieuwe bijdrage is en waar je voortbouwt op of afwijkt van al bestaande kennis en inzichten;
  • vakgenoten zo begrijpelijk mogelijk toegang krijgen tot je resultaten of redeneringen.

Aandachtspunten

Als je onderzoeksresultaten opschrijft, moet je dus op een aantal dingen letten:

  • de structuur van de tekst moet helder zijn;
  • de stijl moet zakelijk, neutraal en objectief zijn. Helderheid, concreetheid en directheid spelen daarbij een belangrijke rol;
  • de tekst moet correct geschreven zijn;
  • en de grafieken en tabellen moeten op correcte wijze worden gepresenteerd.

Zie voor een schematisch overzicht van een wetenschappelijke tekst de pagina blauwdruk.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Blauwdruk