Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Schriftelijk presenteren > Wetenschappelijke tekst > Introductie

De wetenschappelijke tekst: introductie

De benaming ‘wetenschappelijke tekst’ is van toepassing op iedere tekst die verslag doet over wetenschappelijk onderzoek aan collega-academici (vakgenoten). Door dit doel en deze doelgroep onderscheidt de wetenschappelijke tekst zich van andere zakelijke tekstsoorten als beleidsnota’s, gebruiksaanwijzingen en reclamefolders, maar ook van ‘populair-wetenschappelijke’ artikelen.

De eisen die aan wetenschappelijke teksten worden gesteld hangen nauw samen met hun doel en doelgroep. De onderzoeksresultaten moeten op een toegankelijke manier aan vakgenoten worden gepresenteerd en vakgenoten moeten die resultaten kunnen controleren en toetsen. De kenmerkende eigenschappen van een goed functionerende wetenschappelijke tekst hebben met elkaar gemeen dat ze aan deze eisen helpen voldoen.

Lees meer op de pagina’s kenmerken en blauwdruk van een wetenschappelijke tekst.

Belangrijke aandachtspunten

Belangrijke eigenschappen van een wetenschappelijke tekst zijn:

Ook verwijzen naar informatie is een belangrijk onderdeel van een wetenschappelijke tekst.

Subtekstsoorten

De tekstsoort ‘wetenschappelijke tekst’ is zelf ook onder te verdelen in subtekstsoorten of genres. Als wetenschapper kun je aan je vakgenoten verslag doen van je onderzoek met behulp van een artikel, een werkstuk, een paper, een scriptie, een boek, een essay, een recensie, een practicumverslag, etc. Iedere subtekstsoort heeft weer zijn eigen specifieke conventies binnen de algemene conventies die gelden voor een ‘wetenschappelijke tekst’. Zie de rubriek Tekstsoorten en tekstconventies van de website Noordster van de RUG voor enige informatie over specifieke conventies en kenmerken van andere subtekstsoorten.

Werkbank Academische Vaardigheden - Schriftelijk Presenteren

In deze Werkbank Academische Vaardigheden richten we ons op algemene kenmerken van ‘wetenschappelijke teksten’ en op meer specifieke conventies die horen bij werkstukken en scripties.

Overige pagina's in deze rubriek: Kenmerken   Blauwdruk