Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Informatie zoeken > Websites en webdocumenten

Zoeken naar websites en webdocumenten

Een belangrijk kenmerk van de enorme hoeveelheid documenten die te vinden is op het Internet is dat er niet per definitie sprake is van kwaliteitsfiltering, zoals dat bij uitgeverijen en de serieuze media in principe wel het geval is. Veel materiaal op het Internet is dan ook niet bruikbaar in een wetenschappelijke context. Afgezien van het feit dat dit betekent dat je zeer kritisch moet kijken naar hetgeen je vindt (zie hiervoor de rubriek Informatie beoordelen), betekent dit ook dat je zo gericht mogelijk moet zoeken. Er is een aantal manieren om dit te doen:
  • Gebruik bij standaard zoekmachines bij voorkeur de advanced search om je zoekopdracht nader te specificeren, met name wat betreft de domeinen waarin moet worden gezocht.
  • Gebruik indien mogelijk wetenschappelijke zoekmachines, zoals Google Scholar. Overigens ontsluiten deze zoekmachines nog relatief  weinig materiaal voor de humaniora.
  • Gebruik wetenschappelijke rubrieksindelingen zoals Voice of the Shuttle.
  • Gebruik wetenschappelijke portals. Dit zijn startpagina's voor bepaalde vakgebieden of specieke kennisdomeinen, waarop je links vind naar relevante websites binnen het gebied. Soms biedt een portal bepaalde extra's, zoals een nieuwsfaciliteit, een discussielijst, etc. Veel universiteitsbibliotheken, wetenschappelijke instellingen en wetenschappelijk medewerkers onderhouden portals voor specifieke wetenschappelijke kennisgebieden. Zie bijvoorbeeld de portal Webbronnen FGw van de Universiteit van Amsterdam.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp: