Werkbank Academische vaardigheden


Het tekstplan

Het resultaat van al het voorbereidende en organiserende werk van de planfase leg je neer in een tekstplan (ook wel outline genoemd). In het tekstplan geef je een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de organisatie van de geselecteerde inhoud. Het tekstplan is de blauwdruk van de tekst die je gaat schrijven.

Vormgeving

Er zijn drie methoden om een tekstplan vorm te geven

(1) Hokken en pijlen

Je legt op een zeer grafische manier verbanden tussen de verschillende delen van de tekst.

Voordeel: handig en overzichtelijk bij korte werkstukken.
Nadeel: het soort verband dat tussen de verschillende onderdelen van het stuk (de 'hokken') gelegd moet worden blijft nog onduidelijk. Deze methode levert dus vooral een eerste ruwe schets op.

(2) Boomstructuur

De boomstructuur geeft in het algemeen een wat uitgewerkter beeld van de organisatie van de inhoud. De stam is het hoofdidee, en de takken zijn de daaraan ondergeschikte ideeën.

Voordeel: de paragraafindeling van een tekst wordt met deze methode direct zichtbaar.
Nadeel: de indeling is meestal nog vrij globaal, en wordt bij grotere werkstukken al snel onoverzichtelijk.

voorbeeld van een eenvoudige boomstructuur

voorbeeld van een meer uitgewerkte boomstructuur

(3) Inhoudsopgave

Een 'inhoudsopgave' is vooral geschikt voor het in de grondverf zetten van grotere tekststructuren. Als je een wetenschappelijke tekst maakt, kun je daarom het beste deze methode gebruiken. In deze methode duid je alvast de verschillende hoofdstukken van de tekst aan, met een zo precies mogelijke onderverdeling in paragrafen. Als je dat inderdaad zo precies mogelijk doet, krijg je bovendien een duidelijk zicht op de manier waarop de inhoud zich laat passen in de indeling (thematisch, chronologisch etc.) die je gekozen hebt.

voorbeeld van een tekstplan als inhoudsopgave

Uiteraard kun je ook kiezen voor een combinatie van de bovenstaande methoden. Ook kun je 'mindmappen', of een topic schema maken. Kijk voor meer inspirerende ideeŽn op website van de RUG onder de rubriek Ordeningstechnieken.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   SchrijfstrategieŽn   Fases in het schrijfproces