Werkbank Academische vaardigheden


2. Redeneren via inductie

Bij een inductief redeneerschema bestaat de bewering van de auteur er juist uit dat uit een aantal afzonderlijke gevallen een algemene regel of wetmatigheid kan worden geconcludeerd.

Bij het beoordelen van een dergelijke redenatie, zijn nuttige evaluatievragen:

  • Passen de genoemde afzonderlijke gevallen wel allemaal binnen de voorgestelde algemene regel of wetmatigheid?
  • Zijn er wel voldoende afzonderlijke gevallen aangedragen om het bestaan van een algemene regel of wetmatigheid te rechtvaardigen? Een bekende overtreding bij inductieve redeneringen is namelijk de overhaaste generalisatie (secundum quid) (zie Beruchte redeneerfouten).
  • Zijn de uitzonderingsgevallen die je zelf op de algemene regel kunt bedenken, weerlegd door de auteur?

Verder lezen: Redeneren op basis van voorbeelden       Terug naar de index van redeneerschema's