Werkbank Academische vaardigheden


1. Redeneren via deductie

Als een auteur probeert een bepaalde bewering te ondersteunen (te rechtvaardigen) door aan te tonen dat die bewering een specifiek geval is van een algemene regel of wetmatigheid, dan gebruikt hij of zij een deductief redeneerschema.

Bij het beoordelen van de kwaliteit van een dergelijke redenering zijn nuttige evaluatievragen:

  • Is de algemene regel inderdaad wel een algemeen geldende regel (algemene wetmatigheid)?
  • Is de algemene regel wel relevant voor de bewering in kwestie?
  • Valt de specifieke bewering wel onder die algemene regel of wetmatigheid?
  • Is de bewering misschien een uitzondering?

Verder lezen: Redeneren via inductie       Terug naar de index van redeneerschema's