Monasticon Trajectense

zegels Utrecht

Over het Monasticon

Het Monasticon Trajectense is een beredeneerd repertorium van alle conventen in het middeleeuwse bisdom Utrecht die op enig moment in hun bestaan geleefd hebben volgens de derde regel van Franciscus. Een groot deel van de conventen van deze orde is aangesloten geweest bij het in 1399 opgerichte Kapittel van Utrecht , maar ook de enkele instellingen die zich niet bij dit Kapittel hebben gevoegd, worden in het repertorium opgenomen. Per convent worden volgens vaste categorieën essentiële gegevens verstrekt over geschiedenis, gebouwen, economie en materiële cultuur, handschriften en spiritualiteit, personen en archieven.

Conventen van Tertiarissen in het middeleeuwse bisdom Utrecht

De nummers op de kaart corresponderen met de identificatienummers van de conventen.

Tertiarissen in het bisdom Utrecht


Bookmark and Share