Werkbank Taalonderzoek

Website opgeheven

De facultaire Werkbank Taalonderzoek is in mei 2016 opgegaan in de overkoepelende

Werkbank Geesteswetenschappen

Het nieuwe webadres luidt:

https://www2.fgw.vu.nl/werkbanken/dighum/

U wordt vriendelijk verzocht om eventuele links en snelkoppelingen naar de oude website aan te passen.