Kloosterlijst

detailsLuinjeberd, Vrouwenconvent van de Duitse Orde: Steenkerk
Begraafplaats uit 1891 aan een zijlaantje ten zuiden van de hoofdstraat; het klooster lag iets ten noorden ervan Volledige Kloosterkaart op Geoplaza.
IDNR: L35
Parochie: Luinjeberd
Huidige gemeente: Heerenveen
Patroonheilige: Elisabeth
Alias: Steenkerk. Katryperconvent. (Na 1525) Mariënbosch
Diocees: Utrecht
Provincie: Friesland
Gender: v
Stadia: (a) vrouwenconvent van de Duitse Orde ca. 1281* in de parochie Luinjeberd, onder de naam Steenkerk of Katryperconvent
(b) verplaatsing naar Nes voor 1375
(c) herstichting te Luinjeberd 1491*
(d) cisterciënzerinnen 1510*
(e) verplaatsing naar nieuwe behuizing Mariënbosch onder Luinjeberd 1525*
Filiatie: afgesplitst van Nes (N05), afhankelijk van Utrecht (U08)
Einde kloosterleven: 1580*
Verhalende bronnen (CK): -
Verhalende bronnen (NS): -
Handschriften (SV): -
Archivalia: Leeuwarden, Tresoar: 232-24
Literatuur: Woltjer (1962) 74; Mol (1991a) passim; Mol (1998a); Roemeling (2013) 130; 139; Holt (2015) 119-120
Derde Orde: -
Monasticon Batavum: II 146 s.v. Oldeboorn; I 179 s.v. Steenkerk; III 77 s.v. Lunjebert
MeMO: -
Van Deventer: -
Rijksmonument: -
Coördinaten: 191/556?
Archeologisch monument: -
Archeologische status: -
Archeologische activiteit: -
Archeologische publicatie: -
Eerste vermelding: 1281
Laatste vermelding: 1580

[terug naar resultatenset]